Make your own free website on Tripod.com

mwlw rmg mg ymem nbthe
  vqrsrn bl fUtblt ;wnthe

ct˜fUtkz b e me;tse tht dtihe vqsl Œmkd
VU˜ & ytvfUt mJt˜ mt:ofU ni, fUtb sh cludt>

-------------------------------------

Œrcrm ldh fUesi mc fUtst
†=g htrF fUtum˜vwh htst

mwk=hfUtkz b e nlwbtlse fuU ˜kfUt ŒJuN fUt Œmkd
VU˜ & RoJh fUtu gt= fUhfuU fUtb Nw fUh =, mVU˜;t htn =uF hne ni>

-----------------------------------

W"h yk; l ntuR rlct
fUt˜lurb rsrb htJl ht

ct˜fUtkz fUe Nwyt; b yAu ˜tudt fUe mtunc; fUhlu fUe meF
VU˜ &
Rm fUtb fUtu Atu\z ne =, mVU˜;t b mk=un ni>

----------------------------------------------

rcr" cm mwsl fwUmkd; vhn
VUrl brl mb rls dwl ylwmhn

ct˜fUtkz fUe Nwyt; b cwhu ˜tudt fUe mtunc; mu calu fUe lmen;
VU˜ & cwhu ˜tudt fUt mt: Atu\ztu, gn fUtb Ntg= ne clu>

----------------------------------------

bw= bkd˜bg mk; mbtsq
rsrb sd skdb ;eh: htsq

ct˜fUtkz b mk;t fuU mmkd fuU bnJ fUt Œmkd
VU˜ & bltuh: yAt ni, fUtb Nw fUhuk - vqht ntudt>

-------------------------------------------

dh˜ mw"t rhvw fUhg rb;tRo
dtuv= rmk"w yl˜ rm;˜tR

e nlwbtlse fuU ˜kfUt b ŒJuN fUt Œmkd
VU˜ & mkfUv c; cr\Zgt, fUtb vqht ntudt>

------------------------------

chl fwUcuh mwhum mbeht
hl mlbwF "rh fUtn l "eht

˜kfUt fUtkz b rJ"Jt bk=tu=he fUt rJ˜tv
VU˜ &
awv ciXuk, fUtb vqht ln ntudt>

-------------------------------------

mwVU˜ bltuh: ntu ;wnthu
htb ˜Flw mwrl CY mwFthu

ct˜fUtkz b JtrxfUt mu VqU˜ ˜tlu vh rJJtrbtse fUt ytNeJto=
VU˜ & Œl c; ne Wtb, fUtb yJg vqht ntudt>

--------------------------------------------

ntuR ni mtuRo stu htb hra htFt
fUtufUrh ;hfU cZtJrnk mtMt

ct˜fUtkz fuU yk;do; rNJvtJo;e mkJt=
VU˜ & fUtb ntulu b mk=un ni, Rmu CdJtl Chtumu Atu\z =ult cun;h ni>

------------------------------------------------------------

Hanuman - Yantra

Top of this page      Back to Consult Prashnavali again.
Mahendra Lathi Home Page   mahendra_lathi@indiainfo.com